Doseganje Sopomenke


Doseganje Sopomenke Glagol obrazec

  • doseči, izpolnitev, dosežejo, dokončanje, varno, pridobijo, zmago, pridobitev, priti, učinek, naročajo, prispejo na, rezultat, da.

Doseganje Sopomenke Samostalnik obrazec

  • dosežek, pridobitev, acquirement, uspeh, realizacijo, izpolnitev, spretnost, znanje, učenje, kvalifikacije, tehnika.
Doseganje Sinonim povezave: doseči, izpolnitev, dokončanje, varno, pridobijo, zmago, pridobitev, učinek, rezultat, dosežek, pridobitev, acquirement, uspeh, realizacijo, izpolnitev, učenje, kvalifikacije, tehnika,

Doseganje Protipomenke