Področje Sopomenke


Področje Sopomenke Samostalnik obrazec

  • obseg polje, krogle, reach, širina, amplituda, širine, pristojnosti, orbito, kompas, področje, komolec sobi, igra, svobodo, prostor.
Področje Sinonim povezave: reach, širina, pristojnosti, orbito, kompas, področje, igra, prostor,