Prikazati Sopomenke


Prikazati Sopomenke Glagol obrazec

  • razmejitev, predstavljajo, risanje, skica, limn, ponazoritev, fotografijo, prikazujejo, karikatura.
  • slika, prikazujejo, kažejo, opisujejo, označujejo, profil, razmejitev.
Prikazati Sinonim povezave: razmejitev, predstavljajo, risanje, limn, ponazoritev, fotografijo, prikazujejo, karikatura, slika, prikazujejo, profil, razmejitev,