Zadostuje Sopomenke


Zadostuje Sopomenke Glagol obrazec

  • zadovoljiti, služijo, storiti, izkoristijo, izpolnitev, odgovor, izpolnjevati, upravičeni, izpolnite račun, pass zbirnimi, merjenje.
Zadostuje Sinonim povezave: zadovoljiti, služijo, storiti, izpolnitev, odgovor, izpolnjevati, upravičeni, merjenje,

Zadostuje Protipomenke