Ado Protipomenke


Ado Sopomenke Samostalnik obrazec

  • mir, mirno, nedejavnost, apatija.

Ado Sopomenke