Agility Protipomenke


Agility Protipomenke Samostalnik obrazec

  • počasnost, lenoba, ploddingness, usahlost, torpidity.

Agility Sopomenke