Abnegate SopomenkeAbnegate Sopomenke Glagol obrazec

  • odpovejte.

Abnegate Sinonim povezave: odpovejte,