Ad-lib SopomenkeAd-Lib Sopomenke Glagol obrazec

  • improvizirati.

Ad-lib Sinonim povezave: improvizirati,