Enakomernih SopomenkeEnakomernih Sopomenke Pridevnik obrazec

  • mirno, stabilno, je sestavljen iz ravnodušen, hladnokrvan miren, potrpežljiv, vedno spokojan.

Enakomernih Sinonim povezave: mirno, stabilno, vedno spokojan,

Enakomernih Protipomenke