Nenasilno SopomenkeNenasilno Sopomenke Pridevnik obrazec

  • nonaggressive, mirno, miren, pacifiški, pacifist, spravljivi, unwarlike, pasivno, nonbelligerent, razumno, racionalno, trezen, premišljen, kul, coolheaded.

Nenasilno Sinonim povezave: mirno, miren, pacifiški, pacifist, spravljivi, unwarlike, pasivno, racionalno, trezen, premišljen, kul,

Nenasilno Protipomenke