Racionalizacijo Sopomenke


Racionalizacijo Sopomenke Glagol obrazec

  • pojasni stran, upravičujejo, oprostite, zatajili, olajšati, braniti, predstavljajo, alibi, prikriti, okrečiti.
Racionalizacijo Sinonim povezave: olajšati, braniti, predstavljajo, prikriti, okrečiti,

Racionalizacijo Protipomenke