Spravno SopomenkeSpravno Sopomenke Pridevnik obrazec

  • ogrožanja, placatory, pacific irenic, miren, umiritev, mirno, pomiriti, usklajevanje, pomirja, zmagovalno, prijazna, zmagovit.

Spravno Sinonim povezave: miren, mirno, usklajevanje, pomirja, zmagovit,

Spravno Protipomenke