Spremeni Sopomenke


Spremeni Sopomenke Glagol obrazec

  • izboljšati, popraviti, bolje, izboljšali, odpravo, okrepiti, obnoviti, odkupi, lajšanje, zdravnik, popravi, reforme.
  • preoblikovanje, spremeniti, urejanje, posodobiti, revidirati, reportaža, emendate, dodati, prekriti.
Spremeni Sinonim povezave: izboljšati, popraviti, bolje, izboljšali, odpravo, okrepiti, obnoviti, lajšanje, zdravnik, popravi, reforme, preoblikovanje, spremeniti, urejanje, revidirati, reportaža, dodati,

Spremeni Protipomenke