še Vedno SopomenkeŠe Vedno Sopomenke Glagol obrazec

  • molk, hush, tiho, talilna, gobec, nemo, gag, zadušilo, pokoriti, zatreti.
  • pomiriti, pomirjajo, tiho, mirno, tranquilize, pomiritev, umiriti, lajšanje, enostavnost, omehčali, ublažitev, ublaži, gladko čez.

Še Vedno Sopomenke Pridevnik obrazec

  • mirno, tiho, zdanje tiho, nemoteno, spokojno, pacifiški, vedro, pomirja.
  • mrtev mrtev, nežive, inertne, izumrli.
  • negibno, inertne, zalog še vedno, nepremična, statični, nepremičnih, počiva, nedejavnosti, mirujočih, abeyant, neaktivni, mirovnim, pasivno.
  • tiho pritajeno, nizko, nem, zamolklo, umirjena, mehko, nežno, neslišno.

Še Vedno Sopomenke Prislov obrazec

  • kljub temu pa tako ali tako, v vsakem primeru, na drugi strani, vendar, ne glede na, še, ne glede.

Še Vedno Sopomenke Samostalnik obrazec

  • molk.

še Vedno Sinonim povezave: molk, tiho, talilna, gobec, nemo, gag, zadušilo, pokoriti, zatreti, pomirjajo, tiho, mirno, pomiritev, lajšanje, enostavnost, omehčali, ublažitev, mirno, tiho, zdanje tiho, nemoteno, spokojno, pacifiški, vedro, pomirja, izumrli, negibno, nepremična, statični, mirovnim, pasivno, nizko, nem, mehko, nežno, neslišno, ne glede na, še, molk,

še Vedno Protipomenke