Vedro SopomenkeVedro Sopomenke Pridevnik obrazec

  • jasno, svetlo, sejem, zdravilen, prijetno, veder, nenaoblačen, miren, nemoten, neskaljen.
  • sproščeno, spokojno, mirno, stabilno, sestavljajo, pacifiški, samostojen, hladnokrvan, pripravljen, trijezan, kul, self-, vedno spokojan.

Vedro Sopomenke Samostalnik obrazec

  • vedro, med drugim, hod, lahko, kutlača, varščini, posoda, plovilo.
  • zaboj, zabojnik, posoda, lahko, med drugim, hod, bail piggin.

Vedro Sinonim povezave: jasno, svetlo, prijetno, miren, spokojno, mirno, stabilno, sestavljajo, pacifiški, samostojen, hladnokrvan, pripravljen, trijezan, kul, vedno spokojan, vedro, med drugim, lahko, posoda, zaboj, posoda, lahko, med drugim,

Vedro Protipomenke