Mir SopomenkeMir Sopomenke Samostalnik obrazec

  • concord, harmonijo, prijateljstvo, nalog, accord, miru, pax, pacifikacije, entente, sporazuma, sprave, spravni, premirje, premirju, demilitarization, mir.
  • mir, vedrino, placidity, quietude, miren, tišina, počivali, tišine, mirnost, tiho, restfulness, concord, harmonijo.
  • počivali, vsebine, mir, vedrino, mirnost, počitek, tišine, placidity, sprostitev.

Mir Sinonim povezave: concord, prijateljstvo, nalog, entente, sporazuma, sprave, premirje, mir, mir, placidity, quietude, miren, tišina, počivali, mirnost, tiho, concord, počivali, vsebine, mir, mirnost, počitek, placidity, sprostitev,

Mir Protipomenke