Oblika Sopomenke


Oblika Sopomenke Samostalnik obrazec

  • načrt, dogovora, tloris, oris, risba, skica, projekcija, shema, metoda, sistem, urnik, učni načrt, prospekt, predlog, postavitev, formulo, diagram, ponarejen.
Oblika Sinonim povezave: načrt, dogovora, oris, projekcija, shema, metoda, sistem, urnik, učni načrt, prospekt, predlog, postavitev, formulo, ponarejen,