Oris Sopomenke


Oris Sopomenke Glagol obrazec

  • povzeti, prebavo, skrajšati, grobo, ponavljati, povzamemo, abstraktno, obkladek.
  • skico, pripravi, razmejitev, sledenje, diagrama, silhueto, limn.

Oris Sopomenke Samostalnik obrazec

  • sinopsis, življenjepis, načrt, zemljevid, osnutek, graf, scenarij, sektor, prospekt, povzetek, kratek, prebavo, grobo.
  • skico, diagram, črtna risba, razmejitev, lineament, meje, obliko, obris, mejo, rob, silhueto, profil, obrobje.
Oris Sinonim povezave: povzeti, prebavo, skrajšati, grobo, ponavljati, povzamemo, abstraktno, obkladek, skico, pripravi, razmejitev, limn, življenjepis, načrt, zemljevid, osnutek, scenarij, sektor, prospekt, povzetek, kratek, prebavo, grobo, skico, razmejitev, lineament, meje, obris, rob, profil,