Skico Sopomenke


Skico Sopomenke Glagol obrazec

  • narišite, osnutek, oris, razmejitev, grobo, blokirati, sledenje, prikazujejo, design, prikazati, predstavljajo, limn.

Skico Sopomenke Samostalnik obrazec

  • načrt, osnutek, risba, risanke, oris, profil, razmejitev.
  • oris, povzetek, načrt, opis, kratek, izvleček, odstavka, okostje, opomba.
Skico Sinonim povezave: osnutek, oris, razmejitev, grobo, prikazujejo, prikazati, predstavljajo, limn, načrt, osnutek, oris, profil, razmejitev, oris, povzetek, načrt, opis, kratek, izvleček, okostje, opomba,