Podobnost Sopomenke


Podobnost Sopomenke Samostalnik obrazec

  • podobnost, podobo, korespondenco, sorodstvo, slično, približevanje, bližine, odnos, analogiji, vzporednost, afiniteto, istosti, kongruenca, povezave, kravato, primerljivost.
Podobnost Sinonim povezave: podobnost, podobo, sorodstvo, slično, približevanje, odnos, analogiji, kongruenca, kravato,

Podobnost Protipomenke