Vidik Sopomenke


Vidik Sopomenke Samostalnik obrazec

  • faza, kota, usmerjenost, stališča, položaj, možnost, izpostavljenosti, smer, referenčni okvir.
  • izraz, zrak, obraz, mien, način, ležaj, tolerirajo, obnašanje.
  • razlago, vidik, strani, faktor, element, zasnove, vtis.
  • videz, zunanjost, fasade, sliko, obliko, obrazec, obraz, površino, masko, videza.
  • vidik, strani, komponente, faza, kota, letalo, poševno, pogled, perspektive.
Vidik Sinonim povezave: kota, usmerjenost, položaj, možnost, izpostavljenosti, smer, izraz, obraz, mien, način, tolerirajo, obnašanje, vidik, strani, element, zasnove, vtis, videz, zunanjost, fasade, obraz, površino, masko, videza, vidik, strani, komponente, kota, pogled, perspektive,