Grafikon Sopomenke


Grafikon Sopomenke Glagol obrazec

  • oris, spis, parcela, osnutek, pripravi, zemljevid, načrt, oblika, skica.

Grafikon Sopomenke Samostalnik obrazec

  • slika, diagram, tabela, graf, načrt, skica, tabelarni prikaz, oris, pripomocek.
Grafikon Sinonim povezave: oris, osnutek, pripravi, zemljevid, načrt, oblika, slika, tabela, načrt, oris, pripomocek,