Preudesiti Sopomenke


Preudesiti Sopomenke Glagol obrazec

  • rekonstruirati, preoblikovale, obnovo, refashion, uveljavi, reformo, vzpostaviti, pretvorbo, spremeni, spremeniti, posodobitev, racionalizacijo, prenova, prek, remake, obnoviti, prenove, intonirati.
Preudesiti Sinonim povezave: rekonstruirati, spremeni, spremeniti, posodobitev, racionalizacijo, prenova, remake, obnoviti, prenove,